Siarczan miedzi pięciowodny techniczny 300 kg

Ocena:
100% of 100
Cena netto: 2 585,37 zł 2 508,13 zł (8,36 zł / 1 kg)
Cena brutto: 3 180,00 zł 3 085,00 zł (10,28 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 3%
Zapytaj o produkt

W magazynie: 7 szt.

Kod produktu: KOS-00017

Specyfikacja

 • Typ opakowania:
  Worek
 • Zawartość:
  300 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Półpaleta 12 worków 25 kg
 • pH:
  4
 • Odczyn:
  Kwaśny
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

brak

Siarczan miedzi pięciowodny techniczny 300 kg – Nieorganiczna sól kwasu siarkowego i miedzi zwana również pentahydratem siarczanu miedzi (II) - CuSO4x5H2O - dawniej nazywana witriolem miedzi lub kamieniem sinym. Krystaliczna silnie higroskopijna substancja o charakterystycznej niebieskiej barwie i drobnych kryształach. Wielkością kryształy przypominają kryształy cukru. Siarczan miedzi jest silnie toksyczny dla organizmów wodnych. Po przedostaniu się do środowiska naturalnego nie podlega biodegradacji i nie jest usuwany w sposób naturalny. Kumuluje się w wodach powierzchniowych i gruntowych wywołując długotrwałe zmiany w zanieczyszczonych akwenach.

Siarczan miedzi pięciowodny dostępny w opakowaniach:

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Promocja
Siarczan miedzi pięciowodny techniczny 300 kg

Zastosowanie

Bezwodny siarczan miedzi jest substancją biała silnie higroskopijną. Dopiero po uwodnieniu nabiera charakterystycznej niebieskiej barwy. Ze stanu pentahydratu można przywrócić go do bezwodnika ogrzewając najpierw do temperatury 102 stopni Celsjusza, w której to temperaturze przechodzi on w wyniku silnie endotermicznej przemiany w trihydrat i następnie po dostarczeniu kolejnej porcji ciepła i podgrzaniu do temperatury 197 stopni Celsjusza kolejna przemiana sprawia iż otrzymujemy bezwodny siarczan miedzi (II). Z uwagi na wysoką toksyczność i właściwości grzybobójcze siarczan miedzi jest powszechnie stosowany w formie roztworu wodnego jako fungicyt w procesie konserwacji drewna. Wykorzystuję się go w procesie miedziowania elektrolitycznego w tak zwanych kąpielach kwaśnych oraz do elektrolitycznego wytwarzania anod miedzianych. Siarczan miedzi znajduje również zastosowanie w weterynarii. Szczególnie chętnie stosowany do zwalczania grzybic i zgnilizny kopyt u koniowatych i innych kopytnych. Ze względu na wysoką toksyczność siarczanu miedzi dla organizmów wodnych należy zachować szczególną ostrożność w czasie transportu i stosowania by nie doprowadzić do niekontrolowanego uwolnienia do środowiska naturalnego. Siarczan miedzi nie podlega biodegradacji i po jednorazowym wprowadzeniu do zbiornika wodnego nie jest z niego usuwany w sposób naturalny powodując długotrwałe skutki skarżenia toksycznego.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3077

Zwroty ostrzegawcze:

 • H350- może powodować raka
 • H360D- może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki
 • H302- działa szkodliwie po połknięciu
 • H318- powoduje poważne uszkodzenie oczu
 • H317- może powodować reakcję alergiczną skóry
 • H373- powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzalne narażenie
 • H410- działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

 • P201 – przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
 • P308+313 – w przypadku narażenia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
 • P501- zawartość/pojemnik usuwać do producenta półproduktu
 • P273- unikać uwolnienia do środowiska
 • P260- nie wdychać pyłu

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Wodorotlenek Sodu 1000 kg, Soda Kaustyczna

3 121,95 zł Cena netto: 3 252,03 zł (8,36 zł / 1 kg)
3 840,00 zł (10,28 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Podchloryn sodu 1000 kg , roztwór wodny, gatunek S, techniczny

1 292,68 zł Cena netto: 1 447,15 zł (8,36 zł / 1 kg)
1 590,00 zł (10,28 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Wodorotlenek sodu, roztwór wodny 49 - 51% waga netto 1100 kg

1 914,63 zł Cena netto: 2 390,24 zł (8,36 zł / 1 kg)
2 355,00 zł (10,28 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Promocja
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Siarczan miedzi pięciowodny techniczny 1000 kg

7 991,87 zł Cena netto: 8 617,89 zł (8,36 zł / 1 kg)
9 830,00 zł (10,28 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Wodorotlenek sodu, roztwór wodny 29 - 31% paletopojemnik ibc/dppl

1 386,18 zł Cena netto: 1 869,92 zł (8,36 zł / 1 kg)
1 705,00 zł (10,28 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Chlorek wapnia 300 kg

378,05 zł Cena netto: 390,24 zł (8,36 zł / 1 kg)
465,00 zł (10,28 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Chlorek magnezu 300 kg

420,00 zł Cena netto: 438,93 zł (8,36 zł / 1 kg)
516,60 zł (10,28 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Wodorotlenek Sodu 300 kg, Soda Kaustyczna

995,93 zł Cena netto: 1 097,56 zł (8,36 zł / 1 kg)
1 225,00 zł (10,28 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Promocja

Siarka granulowana 300 kg

402,44 zł Cena netto: 463,41 zł (8,36 zł / 1 kg)
495,00 zł (10,28 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki